شهرداری فریدونکنار

پیشینه ی شهرداری

شهرداری فریدونکنار در سال 1320 تاسیس گردید و درجه 7 را دارا میباشد، که در سال 1385 توسط وزارت کشور تصویب گردید.

این شهر 1/6 کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1395 حدود 60031 نفر میباشد.دارای 23 روستا و چهار مجتمع مسکونی به نام های (خزرشهر ، خزرکنار، دریاسر و فرزادشهر) تشکیل شده است.

شهر ساحلی فریدونکنار در مرکز استان مازندران و در شمال کشور واقع شده است فریدونکنار از شمال به دریای خزر ، از غرب به شهرستان محمودآباد، از شرق به شهرستان بابلسر و از جنوب به شهرستان آمل و بابل محدود میباشد. طول این شهر 52 درجه و 29 دقیقه شرق و عرض آن 36درجه و 40 دقیقه  عرض شمالی است.

تصویر شهرداری قدیم

php shell php shell hacklink php shell seobizde.com bsc sniper bot pancakeswap bot pancakeswap sniper bot pancakeswap trading bot dextools trending cmc trending bot