شهرداری فریدونکنار

شهرداری فریدونکنار در سال 1320 تاسیس گردید و درجه 7 را دارا میباشد، که در سال 1385 توسط وزارت کشور تصویب گردید.

این شهر 1/6 کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1395 حدود 60031 نفر میباشد.دارای 23 روستا و چهار مجتمع مسکونی به نام های (خزرشهر ، خزرکنار، دریاسر و فرزادشهر) تشکیل شده است.

شهر ساحلی فریدونکنار در مرکز استان مازندران و در شمال کشور واقع شده است فریدونکنار از شمال به دریای خزر ، از غرب به شهرستان محمودآباد، از شرق به شهرستان بابلسر و از جنوب به شهرستان آمل و بابل محدود میباشد. طول این شهر 52 درجه و 29 دقیقه شرق و عرض آن 36درجه و 40 دقیقه  عرض شمالی است.

تصویر شهرداری قدیم