شهرداری فریدونکنار

شهر ساحلی فریدونکنار در مرکز استان مازندران و در شمال کشور واقع شده است فریدونکنار از شمال به دریای خزر ، از غرب به شهرستان محمودآباد، از شرق به شهرستان بابلسر و از جنوب به شهرستان آمل محدود میباشد. طول این شهر 52 درجه و 29 دقیقه شرق و عرض آن 36درجه و 40 دقیقه  عرض شمالی است.