لوگوی سایت
شهرداری فریدونکنار

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعار 1401

شهرداری فریدونکنار

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

پست سازمانی: شهردار

شماره داخلی : 407