شهرداری فریدونکنار

ذیحساب شهرداری فریدونکنار و مدرس دانشگاه

متولد: 1342/5/9

تحصیلات :

کارشناسی حسابداری دانشگاه مازندران (بابلسر) از سال 69-73

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار از سال 94-96

ساکن : فریدونکنار 

سوابق 

 1. مدیر مالی شهرداری فریدونکنار از سال 74 تا اردیبهشت 96
 2. ذیحساب شهرداری فریدونکنار از سال 81 تا کنون
 3. ذیحساب شهرداری دابودشت از سال 82 تا کنون
 4. مدیر مالی شهرداری سرخرود سال 81
 5. مدیرمالی شهرداری دابودشت از سال 82 تاکنون
 6. عضو کمیسیون معاملات شهرداری سرخرود  از سال 81 تا 82
 7. مشاور مالی شهرداری سرخرود از سال 81- تا 84
 8. مشاور مالی شهرداری زرگرشهر از سال 84 تا 86
 9. مشاور مالی  شهرداری ایزدشهر  سال 94
 10. نماینده سازمان بازرسی استان در کمیسیون معاملات شهرداریهای استان از سال 91 تا 96
 11. مشاور امور زنان و خانواده فرمانداری فریدونکنار از سال 93 تاکنون
 12. عضو کمیته ارزیابی مالی شهرداریهای استان در سال 84
 13. سرپرست شهرداری فریدونکنار از سال 84-85
 14. عضو کمیسیون معاملات شهرداری فریدونکنار از سال 74 تا 96
 15. عضو کمیسیون مناقصات شهرداری فریدونکنار از سال 81 تاکنون
 16. عضو کمیسیون معاملات و مناقصات شهرداری دابودشت از سال 82 تاکنون

   

    سوابق تدریس

 1. مدرس دانشگاه آیت الله آملی شهرستان آمل- دروس حسابرسی و حسابداری دولتی 2  و مباحث جاری در حسابداری سال 98-99
 2. مدرس دانشگاه سما آمل -درس حسابرسی و حسابداری دولتی 2 سال 98-99

         

       مقالات 

 • بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری بیشتر از اندازه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران – چاپ در مجله پژوهش های کاربردی مدیریت و حسابداری
 • بررسی اثر تعدیل کنندگی ارتباط سیاسی هیأت مدیره بر رابطه بین بیش سرمایه گذاری و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران – چاپ در مجله پژوهش های کاربردی و مدیریت حسابداری
 • اخلاق در حسابداری – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • اصلاحات موردنیاز در حسابداری شهرداری ها – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • اصول حسابداری در شهرداریها و کاربرد آن برای برنامه ریزان شهری – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • آنچه یک کارپرداز باید باشد و بداند – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • ویژگیهای عمومی یک حسابدار موفق- چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • حسابرسی در شهرداریها  – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • عوارض نوسازی و راه های وصول آن – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • فرآیند تدوین ، اجرا و کنترل برنامه و بودجه در شهرداریها – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • فواید تغییر و اصلاح روشی بودجه ریزی در شهردایها – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • منابع تأمین درآمد شهرداریها و ارائه راهکار برای افزایشی درآمد پایدار – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • نیاز به تغییر سیستم مالی شهرداریها از نقدی به تعهدی – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • وظایف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
 • ویژگی و نقش مدیران مالی – چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار