شهرداری فریدونکنار

پست سازمانی : مسئول امور املاک و حقوقی

وضعیت تأهل: متأهل

Sh.khanikenari@gmail.com

درباره من

، مدیر حقوقی املاک و حقوقی شهرداری   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل : و شغلی  سوابق تحصیلی

عضو کمیسیون توافقات و ارزش افزوده  ، کمیسیون بند 20، عضو کمیسیون سرمایه گذاری 

 

 مقالات

حقوق اسلامی و شهرسازی مدرن

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

جنگ و ناکارآمدی حقوق بین الملل

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

قواعد گمرکی ارزش گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی