شهرداری فریدونکنار

تحصیلات: کارشناس حرفه ای روابط عمومی و علوم اجتماعی

پست سازمانی: کارشناس روابط عمومی (مسئول)

شماره داخلی: 137

ساکن: فریدونکنار

متولد: 20/10/1354

وضعیت تاهل: متاهل

خدمت سربازی: انجام شده

 جیمیل:hassanyaghobi@gmail.com    

سابقه کاری

_ مسئول فعلی روابط عمومی شهرداری فریدونکنار

_ عضو اصلی شورای روابط عمومی شهرستان فریدونکنار

_ مسئول حلقه صالحین پایگاه شهرداری فریدونکنار

_ مسئول رسانه (مجازی) بسیج ادارات شهرستان فریدونکنار

_ فعال رسانه ای شهرستان

 _ عضو ستاد خدمات سفر شهرستان فریدونکنار

_اخذ چندین لوح تقدیر در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی