شهرداری فریدونکنار

ساحل ماسه ای

کل حاشیه شمالی شهرستان

باغ پرندگان

مرکز شهر خیابان 24 متری ساحلی

مسجد جامع

مرکز شهر خیابان شهدا

پل فلزی (پهلوی دوم)
1235410000

مرکز شهر خیابان شهدا

ایستگاه تفریحات دریایی

ساحل

بازارچه هفته ای شنبه بازار

خیابان ساحلی

بازار ماهی

مرکز شهر خیابان نامجو

پارک لاله

خیابان 24 متری ساحلی

پرنده نگری

زیستگاه درنای سیبری

مرکز بزرگ پوشاک و تفریحات کودکان

فاصله دو کیلومتری از مرکز شهر

بازارچه صنایع دستی

صنایع دستی1

مرکز شهر خیابان شهدا ساختمان شورای شهر

خانه نصیری(میراث فرهنگی)
لوگوی سایت

خیابان شهدا پشت مسجد جامع کوچه شهید دستغیب

سقانفار روستای جزین(میراث فرهنگی دوره قاجاریه)
سقانفار1

بخش دهفری روستای جزین فاصله 20کیلومتری تا مرکز شهر

پارک جنگلی روستای جزین
جنگل

بخش دهفری روستای جزین فاصله 25 کیلومتری تا مرکز شهر

سقانفار روستای اسپی کلا (میراث فرهنگی دوره قاجاریه)
لوگوی سایت

بخش مرکزی روستای اسپی کلا فاصله 22 کیلومتری تا مرکز شهر

سقانفار روستای روستای نوایی محله (میراث فرهنگی دوره قاجاریه)
لوگوی سایت

بخش دهفری روستای نوایی محله فاصله 13 کیلومتری تا مرکز شهر

سقانفار روستای ولیک رودپشت (میراث فرهنگی دوره قاجاریه)
لوگوی سایت

بخش مرکزی روستای ولیک رود پشت فاصله 22 کیلومتری تا مرکز شهر

حمام سوته دهستان باریک رود (میراث فرهنگی دوره قاجاریه)
لوگوی سایت

بخش مرکزی- روستای سوته فاصله 10 کیلومتری تا مرکز شهر

تپه قلاع کتی روستای سوته (میراث فرهنگی دوره قاجاریه)
لوگوی سایت

بخش مرکزی-شمال شرقی-فاصله 12 کیلومتری روستای سوته

جنگل اوجاکله روستای سوته (گردشگری)
لوگوی سایت

 بخش مرکزی- روستای سوته فاصله 8 کیلومتری تا مرکز شهر

آب بندان روستای ازباران (گردشگری)
لوگوی سایت

بخش دهفری- روستای ازباران فاصله 5 کیلومتری تا مرکز شهر

تپه زاهدکلا روستای زاهدکلا (میراث فرهنگی عصر آهن)
لوگوی سایت

 بخش مرکزی- روستای زاهدکلا فاصله 35 کیلومتری تا مرکز شهر

آستانه مبارکه امام زاده قاسم (زیارتی)
لوگوی سایت

بخش دهفری- روستای کاردگر محله فاصله 5 کیلومتری تا مرکز شهر

سقانفار روستای شرمه کلا (میراث فرهنگی دوره قاجاریه)
لوگوی سایت

بخش مرکزی- روستای شرمه کلا فاصله 20 کیلومتری تا مرکز شهر