شهرداری فریدونکنار

زمان احداث و پیدایش شهر را به دوران حکومت سلسله پیشدادیان حدود 900 سال قبل از میلاد مسیح نسبت می دهند.که در مورد تسمیه این شهر در کتاب «وجه تسمیه شهرهای ایران» این چنین آمده است.گفته میشود ، فریدون کنار را فریدون فریدون بنا نهاده است.مقصود از فریدون حاکمی بنام است که در این منطقه فرمانروایی داشته و یا فریدون  پادشاه باستانی ایران که ضحاک را در بند کرده بنا نهاده است.که این احتمال قوی تر است.نام قدیمی شهر فری کنار بوده و از آن به عنوان گذرگاهی برای کشتی های باری بزرگ یاد می کنند و در «روضه الصفا» به تاسیس دستگاه کشتی سازی توسط نادرشاه در این منطقه اشاره شده است.در تاریخ دوهزار ساله ساری آمده است، از عمده راه های سرزمین تیموری ها و مروها در زمان هخامنشیان از آمل شروع می شد. که یکی از راه های مهم شمالی آمل به جانب بندر «دریابار»بوده، این بندر در نزدیکی شهر فریدون کنار در حد فاصل فریدون کنار و محمودآباد قرار داشت که در دوران سامانیان به دست رومیان سوزانده شده است.دریابار در قرن نهم هجری هم بندری آباد بوده و سید ظهرالدین در تاریخ خود از نام آن بندر نام برده است.اما در هر حال فریدون کناربندری مهم در ساحل دریای خزر به شمار می رفت.در اکثر کتب تاریخی مورخین از نام بندر یاد کرده اند.همچنان که در گذشته نه چندان دور در این بندر گمرک وجود داشته و کشتی های متعددی در این مکان پهلو گرفته و کالا رد و بدل می کردند. البته باید اشاره کرد نسبت دادن وجه تسمیه این به فریدون هم با تکیه بر احتمالات و بدون منابع موثق می باشد.

اقتصاد مردم این شهر بر پایه کشت برنج و صید ماهی استوار بوده بطوری که بهترین نوع برنج در ایران و مرغوب ترین نوع خاویار در جهان را داراست و این مهم از نظر جذب توریست حائز اهمیت میباشد.

با برداشت کشت برنج توسط کشاورزان زمین های چند هکتاری به صورت آیش بوده که در فصل سرما پرندگان هوایی کمیاب از قبیل درنا،قو،غازها و اردک های وحشی بطور همه ساله به تالاب ها و آب بندان های این شهر مهاجرت نموده و زمستان خود را سپری می کنند.