شهرداری فریدونکنار

تلفن های ضروری – پیش شماره 011

آتش نشانی:                          125 – 35662223
 آتش نشانی 1 :                              35652222
 آتشنشانی 2 :                                35662222
 اتفاقات برق:                       121
 اتفاقات گاز :                       194
 اتفاقات آبرسانی :                 122
 خرابی تلفن ثابت :               20117
 پرداخت قبوض :                 1818
 اطلاعات :                          113 

تلفن های مراکز بهداشتی و درمانی – پیش شماره 011

بیمارستان امام خمینی(ره):              35652006
 درمانگاه یارسول :                        35654523
 درمانگاه بقراط :                           35654034
 داروخانه دکتر مقدم :                   35658084
 داروخانه سینا :                            35653412
 داروخانه دکتر غیاثی :                    35651144
 داروخانه دکتر احمدی :                  35653812 

تلفن های مراکز دولتی – پیش شماره 011

استانداری:                               19- 33310211

فرمانداری :                                 35664666
 بخشداری مرکزی :                       35656501
 شورای شهر :                             35658108
 ادره برق :                                 35653031
 اداره امور مالیاتی:                       35656220
 اداره گاز :                                 35659624
 آموزش و پرورش :                     35654085
 اداره آب و فاضلاب :                   35652055
 دادگستری :                              35653636
 سازمان حمل و نقل                       35650115
 صنف تاکسیرانی :                        35658169
 هلال احمر :                              35655353
 اداره تامین اجتمای :                 3- 35659101
 فرماندهی انتظامی:                    35664747   
 دفتر امام جمعه :                      35653434
 جهاد کشاورزی :                         35667746
 ثبت احوال:                              35665303
 ثبت اسناد و املاک :                   35668450
 بندر فریدونکنار :                         35654491
 اداره بازرگانی :                           35650805
 اداره تربیت بدنی :                      35652009
 پست بانک :                              35655105   

تلفن های مراکز آموزشی – پیش شماره 011

دانشگاه غیرانتفاعی :                    35667241

تلفن های مراکز فرهنگی هنری – پیش شماره 011

کتابخانه عمومی:                          35653080

تلفن های مراکز تعمیرگاهی – پیش شماره 011

تعمیرگاه ابراهیمی :                       35658979
 تعمیرگاه میرانی :                         35662663
 تعمیرگاه مهدوی :                       35655385
 تعمیرگاه ملکیان :                         35660913
 تعمیرگاه گیلانی :                         35663150
 تعمیرگاه فلاحی :                          35657241
 تعمیرگاه شعبان زاده :                   35662718
 تعمیرگاه رمضان نژاد :                   35658979
 تعمیرگاه بهدرزی :                        35658979

تلفن های مراکز رستوران ها و غذاخوری ها – پیش شماره 011

 رستوران مثبت :                         35657150
 رستوران مهتاب :                       35667746
 رستوران و هتل سلطان :                35668811
 رستوران زیتون :                         35650379