شهرداری فریدونکنار

متولد :1356

مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی عمران سازه

محل تحصیل: دانشگاه نوشیروانی بابل( کارشناسی) – دانشگاه آریان امیرکلا ( ارشد)

نوع دانشگاه: دولتی

سال اخذ مدرک: 1380-1395

سوابق شغلی و بیمه

1-نوع فعالیت: کارشناس فنی

مدت و محل کار:  سال 1380-1384  دفتر فنی مهندسی

2-نوع فعالیت: کارشناس فنی و مسئول امور قراردادها

مدت و محل کار:  سال 1384-1385  جهاد نصر استان مازندران

3-نوع فعالیت: کارشناس معماری شهرسازی

مدت و محل کار:  سال 1385-1399  شهرداری فریدونکنار

4-نوع فعالیت: کارشناس رسمی دادگستری

مدت:  سال 1393-1399 

5-نوع فعالیت: پایه یک نظارت و اجرا

مدت:  سال 1385-1399 

مدارک :

1- گواهی نامه پایه یک نظارت نظام مهندسی ساختمان

2- گواهی نامه پایه یک اجرای  نظام مهندسی ساختمان

3-  چاپ مقاله در کنفرانس ملی  پژوهشهای کاربردی در  مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف

4- شرکت در اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در  مهندسی سازه و مدیریت ساخت در دانشگاه صنعتی شریف با اخذ گواهی نامه 

5- شرکت در سمینار فن آوری نوین ساختمان و هم اندیشی مهندسان با رویکرد هوشمندسازی با اخذ گواهی نامه 

6- شرکت در اولین همایش استانی بهسازی لرزه ای با اخذ گواهی نامه 

7- گواهی نامه  مهارت های هفت گانه (سطح 1 و2 ICDL)

8-گواهی نرم افزار GIS  در سطح مقدماتی و پیشرفته

9- کاربرد GPS  در سطح مقدماتی و پیشرفته

10- گذراندن 1280 ساعت دوره آموزشی مرتبط با سوابق شغلی

11- لوح تقدیر خیر نیکوکار از بیمارستان کودکان امیرکلا

12-لوح تقدیر کارمند نمونه از سوی شهروندان

تلفن داخلی : 309

ایمیل:Mehdi_s.haghi@yahoo.com