لوگوی سایت
شهرداری فریدونکنار

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعار 1401

شهرداری فریدونکنار

مدیر مالی شهرداری فریدونکنار

متولد: ۳۰/۶/۱۳۶۳

وضعیت تأهل: متأهل

وضعیت سربازی: پایان خدمت

  ali.fateri@ut.ac.ir 

درباره من

عضو انجمن حسابداران خبره ایران  

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

 سوابق تحصیلی

دکتری حسابداری

گرایش ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ حسابداری

موسسه/دانشگاه ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ دانشگاه تهران

ورودی سال  ۱۳۹۶

سوابق شغلی

مدیر مالی

سازمان/نهاد ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهرداری فریدونکنار

آغاز همکاری از ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت ۱۳۹۷

عضو کمیسیون معاملات

سازمان/نهاد ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهرداری فریدونکنار

آغاز همکاری از ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ اردیبهشت ۱۳۹۷

عضو کمیته ارزیابی شهرداری‌های استان

سازمان/نهاد ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏  استانداری مازندران

آغاز همکاری از ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ آبان ۱۳۹۷

رئیس درآمد

سازمان/نهاد ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهرداری فریدونکنار

آغاز همکاری از ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خرداد ۱۳۹۵ – فروردین ۱۳۹۷

بازرس

سازمان/نهاد ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری فریدونکنار

آغاز همکاری از ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ مهر ۱۳۹۵ – اسفند ۱۳۹۸

کارشناس درآمد

سازمان/نهاد ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهرداری فریدونکنار

آغاز همکاری از ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ فروردین ۱۳۹۲ – اردیبهشت ۱۳۹۵

دبیر کمیسیون ماده ۷۷

سازمان/نهاد ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ شهرداری فریدونکنار

آغاز همکاری از ‎‏‎‏‎‏:‎‏‎‏‎‏ خرداد ۱۳۹۵ – فروردین ۱۳۹۷